Baru Tau Ada Bekas Junub pada Pakaian
Jika seseorang melihat bekas janabah pada pakaiannya padahal ia telah melaksanakan beberapa kali shalat dengan pakaian tersebut tanpa menyadari junubnya, maka hendaklah ia segera mandi besar lalu mengulangi shalat yang telah ia lakukan sejak bangun tidur. Kecuali ia mengetahui bahwa ia berjunub sebelumnya maka ia harus shalat sejak bangun tidur diduga terjadinya junub didalamnya. (Al-Mughni ma’a Syarhil Kabiir 1/99).

Dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya mandi janabah ketika akan shalat cukup banyak di antaranya;

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub[301], terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun. (QS. An-Nisa’:43)

Note: Menurut sebahagian ahli tafsir dalam ayat ini termuat juga larangan untuk bersembahyang bagi orang junub yang belum mandi.

Hadis Ali رضي الله عنه  , Beliau berkata, “Aku adalah seseorang yang sering mengeluarkan madzi sehingga membuat aku sering mandi, hingga punggungku pecah-pecah, hal ini ku laporkan kepada Rasulullah (atau hal itu diceritakan kepada Beliau), maka Beliau bersabda,

لاتفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة فإذا فضخت الماء فاغتسل

Artinya: jangan kau ulangi (mandimu) namun jika kamu melihat madzi cukup membasuh kemaluanmu lalu berwudhulah seperti wudhu shalatmu, tapi jika kamu melihat air memancar (mani) maka mandilah.” (HR. Abu Dawud no. 206, Dishahihkan Al-Bani dalam Arwa’ul Ghalil no. 125)

Maksud fadhahat (memancar) dalam hadis diatas adalah keluarnya air mani. Hadis diatas menjadi dalil wajibnya mandi jika keluar air mani sedangkan madzi (cairan putih seperti lendir yang keluar dari kemaluan karena syahwat) cukup dengan mencuci kemaluan dan berwudhu.

0 Response to "Baru Tau Ada Bekas Junub pada Pakaian"

Post a Comment